ضرورت استفاده از کمربند ایمنی و طناب نجات در پروژه های کار در ارتفاع

ضرورت استفاده از کمربند ایمنی و طناب نجات در پروژه های کار در ارتفاع

اهمیت و ضرورت استفاده از کمربند ایمنی کارگران ساختمانی، مقنی ها، کارگران برق و مخابرات در روی تیرهای خطوط هوایی و غیره به منظور جلوگیر...

ادامه مطلب

برق گرفتگی و کوری چشم دو نمونه از حوادث کارگری

برق گرفتگی و کوری چشم دو نمونه از حوادث کارگری

برق گرفتگی در چاه فاضلاب کارگری در عمق ۱۲ متری یک چاه مشغول حفاری بود جهت روشنائی از یک لامپ برق سیار ۲۲۰ ولتی شامل لامپ و سرپیچ کاو...

ادامه مطلب