ضرورت استفاده از کمربند ایمنی و طناب نجات در پروژه های کار در ارتفاع

ضرورت استفاده از کمربند ایمنی و طناب نجات در پروژه های کار در ارتفاع

اهمیت و ضرورت استفاده از کمربند ایمنی کارگران ساختمانی، مقنی ها، کارگران برق و مخابرات در روی تیرهای خطوط هوایی و غیره به منظور جلوگیر...

ادامه مطلب

نوع و میزان آسیب پذیری ساختمان ها در زلزله

نوع و میزان آسیب پذیری ساختمان ها در زلزله

در اثر بروز زلزله، معمولاً حالت های مختلف تخریب در ساختمان ها رخ می دهد که به طور کلی، به دو دسته ی خرابی سازه ای و غیر سازه ای تقسیم م...

ادامه مطلب