مقالات HSE

فرآیندهای استیناف

فرآیندهای استیناف

 

 • فرآیندهای استیناف کارکنان

کارکنان ممکن است آنچه در احظاریه آمده یا مقدار جریمه ارزیابی شده بر علیه کارفرما را نپذیرند. در این صورت آن ها می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از OSHA تقاضای پژوهش یا فرآیندهای استیناف بنمایند. این موارد شامل نکات زیر است:

 • مدت زمانی که به کارفرما برای تصحیح شرایط آسیب رسان داده می شود.
 • کارفرما فرصت یا زمان بیشتر برای اصلاحات درخواست می نماید.
 • تهیه نکردن کار فرما برای لباس کار

فرآیندهای استیناف

 

 • فرآیندهای استیناف کارفرما

کارفرما می تواند در خواست پژوهش از احظاریه برای زمان طولانی تر و بحث بر روی مقدار جریمه پیشنهاد شده داشته باشد. برگ استیناف رسمی شامل دو حالت متفاوت است:

 • درخواست عرض حال برای اعمال اصلاحات
 • یادداشت دربردارنده شهادت برای اجرای اصلاحات

یک برگ درخواست اصلاحات برای کارفرمایان که بخواهند براساس آنچه در احظاریه دریافت کرده اند اقدامات اصلاحی و تغییر موقعیت انجام دهند، در دسترس می باشد. در اولین اقدام و در چارچوب زمان تعیین شده، کارفرما باید به اتخاذ اقدامات صحیح مبادرت ورزد. یک کارفرما ممکن است با اریه برگه شهادت برای انجام اصلاحات در مقابل احظاریه دریافتی، از OSHA پانزده روز کاری (از زمان دریافت نامه جریمه) زمان برای انجام اصلاحات درخواست نماید.

فرآیندهای استیناف

 

مسئولیت های تحت نظر OSHA

این مسئولیت ها به شرح زیر می باشند:

 • مسئولیت کارفرما

کارفرما تحت OSHAct مسئولیت های متنوعی دارد که عدم پذیرش و اعمال آن ها ممکن است به ارسال احظاریه و جریمه منجر گردد. قسمتی از این مسئولیت های کارفرما عبارتند از:

 1. برقراری شرایطی که محیط کار را عاری از آسیب ساخته به نحوی که موجب آشیب های جدی یا مرگ روی کارکنان نگردد و در هماهنگی با استانداردها، مقررات و قوانین OSHAct باشد.
 2. اعمال استانداردهای قابل قبول با معیارهای دانش و در دسترس قرار دادن تصویر آن ها در اختیار کارکنان
 3. اطلاع رسانی های لازم در مورد OSHA
 4. به حداقل رسانیدن آسیب ها
 5. اطمینان به این کار کارکنان از وسایل و تجهیزات درست استفاده می نمایند.
 6. استفاده از کدهای رنگی، پوستر، برچسب و علایم اختصاصی که هشدارهای لازم را به کارکنان می دهند.
 7. برقراری روش های عملیاتی به روز همراه با ارتباطات که کارکنان الزام های ایمنی و بهداشت را مریی نمایند.
 8. برقراری معاینات پزشکی براساس الزام های OSHA
 9. برقراری کارورزی وآموزش بر پایه استانداردهای OSHA
 10. گزارش به نزدیک ترین اداره OSHA ظرف ۴۸ ساعت از وقوع مرگ ناشی از حادقه یا موضوعی که منجر به بستری شدن بیش از ۵ نفر گردیده است.
 11. نگه داری سوابق بیماری یا آسیب براساس الزام های OSHA و ارسال آن به OSHA
 12. اطلاع رسانی از حقوق قانونی کارگران و مسئولیت کارفرما در قبال آن ها
 13. دسترسی کارکنان به امکانات پزشکی و سوابق در معرض قرار گرفتن
 • مسئولیت کارکنان

طبق نظریه OSHAct کارکنان دارای مسئولیت های زیر هستند:

 1. مطالعات منابع OSHA و آشنا شدن با زمینه های آن ها
 2. به کار گیری و آشنایی با استانداردهای OSHA
 3. پیگیری مقررات ایمنی و بهداشت در استفاده از وسایل حفاظتی فردی که توسط کارفرما به اجرا درمی آید.
 4. گزارش مواد آسیب رسان موجود به ناظر.
 5. گزارش شغل های بیماری زا و آسیب رسان به کارفرما و یافتن راههای درمان و چاره جویی.
 6. همکاری با OSHA و کارشناسان آن به ویژه در موضوع بازرسی ها

بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فرآیندهای صنعتی

ترجمه و تالیف: دکتر مصطفی خادمی، دکتر محمد رضا خانی، دکتر علیرضا خادمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *