مقالات HSE, مقالات ایمنی حفاظت از بدن

آیین نامه وسایل حفاظت فردی، فصل‌ پنجم‌ – حفاظت‌ چشمها – عینک‌

آیین نامه وسایل حفاظت فردی، فصل‌ پنجم‌ - حفاظت‌ چشمها - عینک‌

یکی از راه های پیشگیری حوادث کارگری و بیماری های شغلی استفاده کارگران از وسائل حفاظت فردی مثل لباس کار، پیش بند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، ماسک جوشکاری، ماسک ضد گرد و غبار و غیره می باشد  که می بایست با توجه به شغل کارگر و نیاز او به یک یا چند نوع وسیله حفاظتی انفرادی از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود. بدیهی است کارگران نیز باید از وسائل حفاظت انفرادی که از طرف کارفرما تهیه می شود به هنگام انجام کار جهت جلوگیری از خطرات احتمالی استفاده کنند و عدم استفاده از آنها پیامدهای غیر قابل جبرانی مثل بریدگی دست، سوختگی دست و پا و حتی ضربه مغزی و فوت کارگر را به دنبال خواهد داشت .در این مقوله مشخصات هر کدام از وسائل حفاظت فردی کارگران و انواع کارهایی که هنگام انجام کار باید با استفاده از وسائل مذکور انجام دهند به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد .

آیین نامه وسایل حفاظت فردی، فصل‌ پنجم‌ - حفاظت‌ چشمها - عینک‌

 

فصل‌ پنجم‌ – حفاظت‌ چشمها – عینک‌

ماده‌ ۲۷: کلیه‌ کار آنها ممکن‌ است‌ ایجاد خطری‌ برای‌ چشمهایشان‌ بنماید باید از وسایل‌ حفاظتی‌ مخصوص‌ چشم‌ استفاده‌ نمایند.

ماده‌ ۲۸: کارگرانی‌ که‌ از چشم‌ ضعیف‌ بوده‌ و محتاج‌ به‌ داشتن‌ عینک‌های‌ نمره‌ای‌ هستند باید از عینک‌های‌ حفاظتی‌ به‌ شرح‌ زیر استفاده‌ نمایند.

الف- عینک‌های‌ حفاظتی‌ که‌ تواماً باعینک‌ نمره‌ای‎دید و حفاظت‎چشم‎کارگران‌ راتامین‌ نماید.

ب‌ – عینک‌های‌ حفاظتی‌ که‌ روی‌ عینک‌های‌ نمره‌ای‌ قرار می‌گیرند به‌ شرط‌ آنکه‌ هیچگونه‌ تغییری‌ در وضع‌ استقرار عینک‌ اصلی‌ ایجاد نشود.

ج‌ – عینک‌های‌ حفاظتی‌ که‌ شیشه‌ نمره‌ای‌ آن‌ زیر شیشه‌ حفاظتی‌ قرار دارد.

ماده‌ ۲۹: شیشه‌ و یا هرگونه‌ ماده‌ پلاستیکی‌ شفاف‌ که‌ برای‌ عینک‌هایی‌ حفاظتی‌ ساخته‌ می‌شوند باید:

الف- درمقابل‌ کاری‌ که‎عینک‌ به‎منظور آن‎کار اختصاص‌ داده‎شده‌ مقاومت‎کافی‌ داشته‌‎باشد.

ب‌ – عاری‌ از حباب‌ هوا – ترک‌ – موج‌ و یا هرگونه‌ عیب‌ دیگری‌ باشد.

ماده‌ ۳۰: بغیر از شیشه‌های‌ نمره‌ای‌، سطح‌ داخلی‌ و خارجی‌ شیشه‌های‌ حفاظتی‌ باید موازی‌ بوده‌ و هیچگونه‌ خمیدگی‌ نداشته‌ باشد.

ماده‌ ۳۱: عرض‌ شیشه‌های‌ عینک‌ حفاظتی‌ باید ۵/۴۴ میلیمتر و طول‌ آن‌ ۳۸ میلیمتر باشد.

ماده‌ ۳۲: قطر دایره‌ شیشه‌های‌ عینک‌های‌ مدور غیرنمره‌ای‌ باید لااقل‌ ۵۰ میلیمتر باشد.

ماده‌ ۳۳: شیشه‌هایی‌ که‌ منحصراً جهت‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتاب‌ ذرات‌ اجسام‌ و ضربه‌ اختصاص‌ داده‌ می‌شوند
بایستی‌ لااقل‌ قدرت‌ عبور ۸۰% نور سطح‌ کار داشته‌ باشد.

آیین نامه وسایل حفاظت فردی، فصل‌ پنجم‌ - حفاظت‌ چشمها - عینک‌

ماده‌ ۳۴: زه‌های‌ عینک‌ باید سبک‌ و محکم‌ بوده‌ و کاملاً روی‌ صورت‌ چسبیده‌ باشند و در صورت‌ لزوم‌ مجهز به‌ حفاظ‌های‌ جانبی‌ گردند.

ماده‌ ۳۵: مقاومت‌ شیشه‌های‌ عینک‌های‌ حفاظتی‌ برای‌ کارهای‌ برش‌، پرچ‌ کاری‌، سنگ‌ زدن‌ و صیقل‌ کردن‌، کار با سنگ‌ سمباده‌ سنگ‌ تراش‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ بایستی‌ به‌ تصویب‌ وزارت‌ کار برسد.

ماده‌ ۳۶: قاب‌ عینک‌های‌ حفاظتی‌ برای‌ کارگرانی‌ که‌ در مقابل‌ باد و یا گرد و غبار کار می‌کنند باید قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و کاملاً با صورت‌ کارگر تطبیق‌ نماید.

ماده‌ ۳۷: عینک‌های‌ حفاظتی‌ برای‌ کارگرانی‌ که‌ با فلزات‌ مذاب‌ کار می‌کنند باید در مقابل‌ حرارت‌ استقامت‌ داشته‌ و نوع‌ آنها با تشخیص‌ و تصویب‌ وزارت‌ کار انتخاب‌ گردد.

ماده‌ ۳۸: عینک‌های‌ حفاظتی‌ برای‌ کارگرانی‌ که‌ با مایعات‌ خورنده‌ از قبیل‌ اسیدها و قلیاها کار می‌کنند باید در اطراف‌ داخل‌ زه‌ مجهز به‌ جنسی‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ (مانند عینک‌ اسکی‌) باشند تا عینک‌ کاملاً در اطراف‌ چشم‌ به‌ صورت‌ کارگر چسبیده‌ و مانع‌ نفوذ ترشح‌ مایعات‌ مذکور از منافذ تهویه‌ به‌ داخل‌ چشم‌ گردد.

ماده‌ ۳۹: عینک‌های‌ حفاظتی‌ برای‌ کارگرانی‌ که‌ در مقابل‌ دودهای‌ خطرناک‌ یا ناراحت‌ کننده‌ برای‌ چشمها کار می‌کنند باید دارای‌ قابی‌ باشند که‌ از طرف‌ داخل‌ مجهز به‌ جنسی‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و کاملاً روی‌ صورت‌ کارگر چسبیده‌ و هیچگونه‌ منفذی‌ نداشته‌ باشند.

ماده‌ ۴۰: عینک‌های‌ حفاظتی‌ کلاه‌ با ماسک‌ جوشکاری‌ برای‌ کارگرانی‌ که‌ با استیلن‌ یا برق‌ جوشکاری‌ می‌کنند و یا در مقابل‌ کوره‌هایی‌ که‌ دارای‌ تشعشعات‌ خیره‌ کننده‌ هستند مشغول‌ کار می‌باشند باید مجهز به‌ شیشه‌ رنگی‌ (فیلتردار) جهت‌ جذب‌ تشعشعات‌ مذکور بوده‌ و تعیین‌ نوع‌ و اندازه‌ شیشه‌های‌ آنها به‌ تصویب‌ وزارت‌ کار رسیده‌ باشد.

ماده‌ ۴۱: ماسک‌های‌ طلقی‌ برای‌ حفاظت‌ صورت‌ و چشم‌ در مقابل‌ ضربات‌ خفیف‌ و جرقه‌ باید کاملاً شفاف‌ و نسوز و بدون‌ عیب‌ باشند به‌ قسمی‌ که‌ مانع‌ از دید کارگر نشوند.

ماده‌ ۴۲: عینک‌ حفاظتی‌ که‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ قبل‌ از آنکه‌ به‌ کارگر دیگری‌ داده‌ شود باید:

الف‌ – ضدعفونی‌ گردد.

ب‌ – کلیه‌ قسمت‌های‌ آن‌ که‌ غیرقابل‌ ضدعفونی‌ کردن‌ است‌ تعویض‌ شوند.

ماده‌۴۳: کلیه‌ عینک‌ها و ماسک‌های‌ طلقی‌ درموقعی‌ که‌ مورداستفاده‌ قرار نمی‌گیرند باید در جلد مخصوص‌ نگهداری‌ شوند تا در اثر تماس‌ با روغن‌ و چربی‌ و سایر مواد خراب‌‎نگردند.

ماده‌ ۴۴: عینک‌های‌ حفاظتی‌ و ماسک‌های‌ طلقی‌ مرتباً باید مورد بازدید و کنترل‌ قرار گیرند و قسمت‌های‌ آسیب‌ دیده‌ آنها فوراً تعویض‌ شوند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *