آنچه سبب احساس شنوائی در موجودات زنده می شود، صوت یا صدا نامیده می شود. علت و منشاء ایجاد صدا حرکات ارتعاشی است که از جسم مرتعش صادر و در محیط اطراف پراکنده می شود. برخلاف امواج نوری امواج صوتی حاصل از حرکت ارتعاشی از خلاء عبور نمی کند و برای انتقال حرکت ارتعاشی احتیاج به یک سیال مثل هوا یا آب و غیره دارد. بنابراین تمام محیط های مادی اعم از مایع، جامد و گاز می تواند صوت را انتقال دهد. البته موادی مثل چوپ پنبه، پنبه، پارچه و غیره قادر به انتقال صوت نبوده و از اینرو اجسام مذکور را عایق صوت می توان محسوب نموده و برای کم کردن صدا یا خفه کردن صدا از آن ها استفاده می شود. سرعت صوت در محیط بستگی به جنس محیطی که موج صوتی را منتقل می کند، دارد. مثلاً سرعت صوت در هوا ۳۴۰ متر در ثانیه، در آب۱۴۳۰ متر بر ثانیه و در آهن ۴۸۵۵ متر بر ثانیه است. شدت صوت یک منبع صوتی با دامنه ی ارتعاشات نسبت مستقیم و با مجذورفاصله از منبع صوت نسبت عکس دارد و برای سنجش آن به دو طریق عمل می شود:

الف) مقداری انرژی صوتی که در واحد زمان از یک سانتی متر مربع عمود بر جهت انتشار موج صوتی می گذرد و بر حسب وات یا ژول بر ثانیه می باشد.

ب) مقداری فشار حاصله از نیروی صوت برواحد سطح که بر حسب دین بر سانتی متر مربع است.

 

واحد شدت صوت

واحد دیگر شدت صوت که مورد استفاده در مرکز شنوایی سنجی (ادیومتری) می باشد دسیبل نام دارد که یک واحد نسبی بوده و عبارت است از بیست برابر لگاریم اعشاری شدت صوت مورد نظر بر شدت کمترین صوت قابل استماع. در ذیل دستگاه های صدا سنج یا ادیومتر با دسیبل مدرج شده که توسط آن ها شدت سرو و صدای مناطق مختلف را می توان تعیین نمود.

نوع سرو صدا(صداهای گوشخراش): شدت صوت (۱۳۰ دسیبل)

نوع سرو و صدا(بلند شدن هواپیما): شدت صوت(۱۲۰ دسیبل)

نوع سروصدا( نیروگاه حرارتی): شدت صوت (۱۱۰ دسیبل)

نوع سر و صدا (کمپرسور حفاری): شدت صوت (۱۰۰ دسیبل)

نوع سرو صدا (برش لوله): شدت صوت(۹۸ دسیبل)

نوع سرو صدا (ریسندگی): شدت صوت (۹۳ دسیبل)

نوع سر و صدا( فریاد بلند): شدت صوت (۹۰ دسیبل)

نوع سروصدا (صدای موتور کامیون): شدت صوت (۸۵ دسیبل)

نوع سر و صدا (صدای اتومبیل سواری): شدت صوت (۸۰ دسیبل)

نوع سرو و صدا (صدای ماشین تحریر): شدت صوت( ۴۰ دسیبل)

نوع سرو صدا( بهم خوردن برگ درخت): شدت صوت (۳۰ دسیبل)

نوع سروصدا (صدای قلب انسان): شدت صوت (۱۵ دسیبل)

 

مهندس کمال الدین رئوف

نام کتاب: اصول ایمنی در صنعت

انتشارات استاد مشهد

حد مجاز مواجهه شغلی با صدا و عوامل موثر در افت شنوایی

راه های کاهش مواجهه با صدا تا حد مجاز

تجهیزات حفاظت از گوش

تاثیر شدت اصوات بر شنوایی؛ روش های کم کردن سر و صدا در کارگاه ها

اندازه گیری و ارزیابی صدا، وسایل اندازه گیری صدا، کالیبراسیون و تعیین ایستگاه های اندازه گیری

از دست رفتن تدریجی شنوایی در نتیجه ی سر و صدا

یک دیدگاه برای “شدت سر وصدای مناطق مختلف براساس دسیبل”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishIran